跳到内容 转到主导航栏 切换到语言选择器

Saab leder projekt för fossilfritt flyg

Saab ska tillsammans med partner inom svensk flygindustri och universitet leda ett projekt för att kartlägga tekniska vägval mot ett fossilfritt flyg. Projektet stöds av Energimyndigheten och fokus är i första hand den 瑞典语/nordiska marknaden.

20210913-sv-4063604-1.jpg

Fossilfri luftfart är en stor utmaning för flygindustrin och en mängd möjliga vägval avseende flygplansteknologi och infrastruktur måste beaktas. Projektets mål är därför att ge en objektiv och nyanserad bild av hur det är möjligt att uppnå fossilfritt flyg genom flera olika tekniska lösningar, vilket kan bana väg för en fossilfri luftfart inom de närmaste 25 åren.

”Att från Saabs sida få bidra med den erfarenhet och kunskap vi samlat på oss under våra 80 år inom flygindustrin känns mycket bra. Vi tillsammans med de andra ingående parterna ser fram emot att på ett objektivt sätt kunna beskriva både vilka möjligheter och utmaningar som kommer att finnas på vägen mot det fossilfria flyget” säger Ann-Kristin Adolfsson, strategichef på Saabs affärsområde Aeronautics.

Studien ska ge värdefulla insikter till alla beslutsfattare inom hållbar luftfart, genom att tillhandahålla tydliga och transparenta lösningar baserade på teknisk bedömning rörande transportlösningar, det nationella ekosystemet/infrastrukturen, hållbarhetsmålen samt även social och ekonomisk välfärd.

“Även om ett stort antal forskningsrapporter har presenterats rörande elektrisk luftfart och biobränslen, saknas jämförande studier som omfattar ett bredare tänk kring tekniska lösningar, avsedda för den nordiska marknaden. Det här projektet ger en unik möjlighet att positionera den 瑞典语 flygkompetensen i framkant och ge en stabil grund och vägledning för hur framtida 瑞典语 forskningsinvesteringar för fossilfritt flyg ska se ut”, säger teknologie doktor Christopher Jouannet, Saabingenjör och projektledare för projektet.

Projektet är ett samarbete mellan ledande företag inom svensk flygindustri och akademin. Från industrin deltar Saab och GKN Aerospace medan Linköpings Universitet och Chalmers tekniska högskola representerar universiteten. Forskningsnätverket Swedish Aerospace Research Center (SARC) stöder arbetet och ser till att sprida resultaten. Transparens är en viktig del i projektet och rapporter, data och publikationer ska vara publika och tillgängliga för forskarsamhället. Projektet kommer att samverka med representanter från Innovair, Svenskt Flyg och Aerospace Cluster 瑞典.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

星际网赌导航presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@星际网赌导航group.com

www.星际网赌导航.com

Twitter: @Saab

Facebook: @星际网赌导航technologies 

LinkedIn:星际网赌导航

Instagram:星际网赌导航

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. 基因组innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.